06 120 850 34 | info@luutjeniemantsverdriet.nl Facebook Linkedin

Anne-Marie Buysse, aanbestedingsspecialist

Anne-Marie Buysse, aanbestedingsspecialistZe vindt het een grote eer dat de zorgorganisatie waar ze nu voor werkt haar in dienst wilde nemen, maar nee, Anne-Marie Buysse hecht aan de afwisseling en blijft liever zelfstandig. Ze heeft als aanbestedingsspecialist, of ‘bidmanager’, een expertise die betrekkelijk zeldzaam is en daar wil ze meerdere organisaties van laten profiteren. Dat was ze ook al gewend toen ze nog in loondienst werkte bij een groot softwarebedrijf en bij verschillende klanten werd gedetacheerd, meestal niet langer dan twee jaar.

Niet dat dat haar minder loyaal maakt aan de opdrachtgever, integendeel. Ze blijft doorgaan tot alles af is en ze denkt mee. Door die kwaliteit rolde ze in haar specialisme. Die kwam aan de oppervlakte toen ze voor het softwarebedrijf waar ze destijds werkte, een aanbesteding coördineerde en die glansrijk binnenhaalde. Ze had niet alleen alle bijdragen vanuit het bedrijf verzameld en op tijd ingeleverd, ze had ook kritisch naar de inhoud ervan gekeken.

Elke aanbesteding is anders

Het is heel precies werk dat ze doet. Elke aanbesteding is anders. Ze analyseert de ondoorzichtige, juridische, in formalistisch taalgebruik gestelde stukken. Dan wordt samen met de organisatie een strategie bedacht voor wat een winnend bod zou kunnen zijn. Winnen ze het onverhoopt niet? Dan bekijken ze waar het aan heeft geschort en waar het mogelijk mis is gegaan in de vertaalslag naar de stukken. Haar communicatie- en ict-achtergrond komen hierbij van pas.

Anne-Marie Buysse begon in 2009 voor zichzelf, toen steeds vaker een beroep werd gedaan op haar kennis. Ze volgde aanvullende opleidingen en werkte voor bedrijven in de uitzend- en schoonmaakbranche, re-integratiebureaus en mediatechniekbedrijven. De crisis zorgde voor een dip, waar ze met heel veel netwerken en veel vertrouwen in zichzelf weer uit kwam. Met de decentralisaties in het sociaal domein sprong ze in een gat in de markt. De wmo volgde de awbz op en gemeenten moesten voortaan zorg inkopen bij organisaties die doorgaans geen ervaring hadden met aanbestedingen.

Organisaties ontzorgen van papieren rompslomp

Ze slaagde erin binnen te komen bij de naar binnen gerichte zorgorganisaties. Ze dook in contracten voor jeugdzorg, dagbesteding en kortdurend verblijf voor mensen met een beperking. Het is haar missie om organisaties te ontzorgen van alle papieren rompslomp, waar die zelf de tijd en de expertise daarvoor ontberen. Het geeft voldoening als er weer een contract voor drie of vier jaar uit komt, vooral omdat het hier vaak gaat om kwetsbare doelgroepen. Ze heeft overzicht, maar kent ook de details, bewaakt termijnen en deadlines.

En denkt dus mee. Ook buiten haar werk om, bijvoorbeeld als ouder in de medezeggenschapsraad van de school van een van haar kinderen. Ze blijft nu eenmaal graag op de hoogte van alle reilen en zeilen om haar heen en denkt mee over het beleid. Al zal ze daar na het eindexamen van haar zoon mee moeten stoppen. Dan komt daar vast iets anders voor in de plaats. Net als voor de klant die haar in dienst wilde nemen, maar op zoek moest naar iemand anders. Contact met mensen is belangrijk in het leven van Anne-Marie Buysse. Ze wil samenwerken met mensen die betrouwbaar en respectvol zijn, samen met specialisten die hetzelfde doen als zij op zoek gaan naar nieuwe klanten.

Anne-Marie is aangesloten bij Broodfonds Breekbrood in Nijmegen.

Heeft u een ondernemersportret of professioneel profiel nodig en worstelt u ermee? Contact

<< Terug naar het overzicht

Mijn specialismen