06 120 850 34 | info@luutjeniemantsverdriet.nl Facebook Linkedin

Luutje Niemantsverdriet

Als eindredacteur heb ik alle soorten artikelen onder handen gehad die binnen de journalistiek voorkomen. Ik heb zelf ook veel ervaring met schrijven: interviews, reportages, verslagen, wervende teksten, samenvattingen van onderzoeksrapporten, tot lesmateriaal en leermethoden aan toe. Van huis uit ben ik journalist én een lezer: ik lees alles wat los en vast zit maar vooral boeken. Lezen leert me veel over teksten, over de opbouw van een tekst, over zinsconstructies, over de verschillende manieren waarop je de lezer iets duidelijk kunt maken en nog veel meer.

Koorzingen als teamwerk

Zingen in een koor is een vorm van samenwerking. Zingen is voor mij een andere manier om me creatief te uiten en samen met anderen op een mooie manier iets over te brengen. Maar als je niet heel goed naar elkaar luistert, gaat het vals klinken. De kunst is om niet alleen oor te hebben voor de 'gelijkgestemden' om je heen, niet in je eigen 'bubbel' te blijven zitten, maar juist ook te luisteren naar de andere stemgroepen. En er dan samen een harmonisch geheel van te maken.

Het doorzettingsvermogen van een hardloper

Sinds ik in 2007 begon met hardlopen, ben daar niet meer mee gestopt. Al valt het soms door blessures of andere tegenslag niet mee: twee keer per week gaan de hardloopschoenen aan. Ik ben een volhouder met een duidelijk doel voor ogen: ieder jaar loop ik de Zevenheuvelenloop. Omdat ik me daardoor bevoorrecht voel, doe ik ieder jaar als vrijwilliger iets voor de organisatie terug.

Inzet voor een betere wereld

De wereld kan altijd nog wel een beetje beter. Bijvoorbeeld in duurzaam of sociaal opzicht. Als vrijwilliger ben ik ook betrokken bij het Windpark Nijmegen-Betuwe, een vanuit de bevolking als coöperatie opgezet windmolenpark met ruim duizend aandeelhouders. Eerder heb ik me belangeloos ingezet voor Vluchtelingenwerk (als inburgermaatje) en voor mijn wijk (Hazenkamp, Nijmegen). Ik was daar lid van de wijkraad en medeoprichter en redactielid van de wijkwebsite.

Een leven lang leren

Ik heb de School voor de Journalistiek gedaan in Utrecht en een leraren- en een vertaalopleiding Engels. Nu studeer ik psychologie aan de Open Universiteit.

 
Luutje Niemantsverdriet

Mijn specialismen