06 120 850 34 | info@luutjeniemantsverdriet.nl Facebook Linkedin

Benader mij voor ...

Met deze pagina wil ik een beeld geven van mijn werk als freelancer voor verschillende opdrachtgevers: interviews voor vakbladen, niet-saaie jaarverslagen, informatieve nieuwsbrieven waar de medewerkers zich in herkennen en die met plezier worden gelezen, wervende folders en brochures, toegankelijke samenvattingen van onderzoeksrapporten, verslagen van conferenties. Verschillende tekstsoorten, verschillende disciplines. Deze lijst bevat maar een kleine selectie en is ook niet per se actueel; hij dient om mijn verschillende kanten te laten zien.

Interviews en reportages

Artikelen in onderwijsvakbladen als Didactief, VBS, JSW, Kader Primair, VO-magazine:

Artikelen in Sanadome Magazine:

Personeelsbladen

Het gedrukte bulletin van de Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal, dat tot 2016 vijf maal per jaar verscheen voor alle medewerkers van de zeven aangesloten scholen. Werkzaamheden: speuren naar nieuws en nuttige ervaringen om te delen en daarvoor contacten onderhouden binnen de scholen. Praktisch alle schrijfwerk, interviews en redactie, en begeleiden van de vormgeving. Noem het maar bladmanagement.

Jaarverslagen

Publieksvriendelijke versie voor scholengroepen als Alliantie Voortgezet Onderwijs en Achterhoek VO. Dat betekent teksten redigeren en in het geval van de Alliantie VO ook coördineren en de vormgeving begeleiden.

En de interactieve terugblik op 2014 van de Alliantie Voortgezet Onderwijs

Onderzoeksrapporten

Een onderzoek door het (nu opgeheven) Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) rond een nog steeds actueel onderwerp: meesters voor de klas. De uitkomsten van het onderzoek staan toegankelijk opgeschreven in dit boekje.

Wervende teksten

Een flyer in eenvoudige taal over de te volgen procedure bij een Reboundvoorziening, een aansprekende brochure om leerlingen te werven, een boekwerkje dat enthousiasme ademt over uw thema: een prikkelende schrijfstijl dient vele doelen.

Verslaglegging

Een conferentie, een symposium, een algemene ledenvergadering. Ik leg de dag voor u vast.

Expertmeeting voor de publieke sector

Eindredactie/bladmanagement

Veelvuldig tijdelijke waarneming op de eindredactie van onderwijsvakblad Didactief: coördineren en plannen maandelijkse uitgave, meedenken over inhoud en beleid, aansturen freelancers (schrijvers, fotografen en illustratoren), redigeren artikelen vanuit het netwerk (lees: onderzoekers van onderzoeksinstituten), aansturen vormgeving, enzovoort. Kortom: bladmanagement.

Daarover meer op de pagina Redactie

Lesmateriaal

Coauteur van twee leermethoden Engels:

  • Xchange (vo), uitgeverij EPN, Noordhoff
  • Taalblokken (mbo), uitgeverij Malmberg

Coauteur van een opleiding Restaurantbedrijf van LOI.

Vertalingen Engels-Nederlands

  • Vertaling van artikelen uit de Britse krant The Independent voor het Haarlems Dagblad.
  • Co-vertaler van het boek 'Make your child brilliant' van Bernadette Tynan, hoogbegaafdheidsdeskundige.

Mijn specialismen