06 120 850 34 | info@luutjeniemantsverdriet.nl Facebook Linkedin

Geredigeerd werk

Hieronder voorbeelden van geredigeerd werk, veelal boeken op het gebied van onderwijs, hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg, bedoeld voor een wat groter publiek.

Ontwikkeling

Francine Jellesma. Uitgeverij SWP

Een boek over alle aspecten van sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool. Met heldere uitleg van de grote ontwikkelingspsychologische en pedagogische theorieën en wat je daarvan terugziet in het onderwijs.

Eigen spreekuur en chronische ziekten

Marien van Abeelen. Uitgeverij BSL

Dit boek helpt doktersassistenten hun eigen spreekuur te draaien voor chronisch zieke patiënten en geeft ze de achtergrondkennis om zelfstandig te werken. Ook geschikt voor praktijkverpleegkundigen en assistenten of verpleegkundigen in opleiding.

Schematherapie en de Gezonde volwassene

Jenny Broersen en Anne-Marie Claassen. Uitgeverij BSL

Een werkboek voor mensen die steeds weer tegen dezelfde gedragspatronen (schema’s) aanlopen, omdat in hun jeugd hun emotionele basisbehoeften zijn verwaarloosd of getraumatiseerd. Schematherapie kan helpen dit gemis te herstellen. Bij de module hoort ook een handboek voor therapeuten.

Met het einde in zicht

Willemjan Slort en Jeroen Wapenaar. Uitgeverij LannooCampus

Ondertitel van dit boek: ‘Communiceren in de palliatieve zorg’. Hoe voer je als zorgverlener een gesprek over het naderende levenseinde van je patiënt, hoe bevorder je de kans op een betekenisvolle laatste levensfase en een waardig sterven? Indrukwekkend, leerzaam en integer boek met verhalen van zorgverleners, patiënten en nabestaanden over hoe het moet, hoe het kan en hoe het helemaal niet moet.

Veerkracht bij kindertrauma

Naomi Vandamme. Uitgeverij LannooCampus

Een handboek voor hulpverleners dat uitlegt hoe je de veerkracht van kinderen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt, kunt bevorderen.

Perfectionisme

Jaap van der Stel. Uitgeverij SWP

Een boek voor psychologen, coaches, decanen maar ook voor mensen die zelf last hebben van perfectionisme, althans, van de ongezonde variant ervan. Die ontstaat zodra het streven naar perfectie leidt tot irreële eisen, burn-out, depressie en zelfs gedachten over suïcide.

Perspectief op beter

Simone van de Lindt en Harry Gras. Uitgeverij SWP

Dit boek over hulp aan verwarde en sociaal kwetsbare mensen laat de praktijk van bemoeizorg zien: de soms bizarre situaties, de ongelooflijke problematiek, mooie en ontroerende momenten of de grenzen van wat maakbaar is. Maar ook barrières die de hulpverlener tegenkomt. Thematisch opgebouwd met goede voorbeelden.

Geld en geweld

Ferdi Bekken. Uitgeverij SWP

Kwetsbare gezinnen en (jong)volwassenen die te maken hebben gehad met geweld in een afhankelijkheidsrelatie, hebben vaak financiële problemen. Dit geeft financiële stress, zorgt voor spanningen en werkt averechts op herstel. Toch blijven deze problemen veelal onzichtbaar en hulpverleners weten zich hier vaak geen raad mee. Een boek voor professionals in gewelds- of schuldhulpverlening, sociale wijkteams, specialistische ggz, beleidsmedewerkers, bewindvoerders en schuldeisers.

Muziekkwartier

Felice van der Sande. Uitgeverij SWP

Een boek over zingen, muziek maken en bewegen op muziek met de allerjongsten van nul tot vier jaar en wat een dagelijks kwartiertje zingen, klap- en beweegspelletjes betekent voor hun brein en daarmee voor hun taal- en spraakontwikkeling.

Leren praten met plezier

Elaine Weitzman en Janice Greenberg, vertaald door Mariska Hammerstein. Uitgeverij SWP

Een praktisch boek voor groepsleidsters, logopedisten en leerkrachten die met jonge kinderen werken. Zij krijgen hulpmiddelen aangereikt waarmee zij alle kinderen in hun groep een rijke leeromgeving kunnen aanbieden waarin taal, spraak en sociaal gedrag zich verder kunnen ontwikkelen.

Motivatie is een werkwoord

Alexander Minnaert en Linda Odenthal. Uitgave van CPS

Het is een continue uitdaging leerlingen te motiveren. Toch is bijna iedere niet-gemotiveerde leerling wel gemotiveerd te krijgen, betogen de auteurs. Dit boek geeft leraren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs inzicht in de factoren die van invloed zijn op motivatie en wat zij daarin kunnen doen.

Langdurig en verborgen verzuim

Thomas van der Vliet en Ellen Assenberg. Uitgeverij SWP

Elke thuiszitter is er één te veel. De auteurs beschrijven in dit boek een methodiek van pedagogen die met langdurig zieke kinderen werken. Een methodiek waarvan de resultaten erg bemoedigend zijn.

De kracht van sensitiviteit

Lisetta Esveld. Uitgeverij LannooCampus

De kracht van sensitiviteitSensitiviteit is iets heel natuurlijks, waar je inspiratie en diepgang uit haalt voor jezelf en anderen. Durf te vertrouwen op wat je voelt, ziet of hoort in contact met jezelf of met de ander. Dat is de boodschap van ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut Lisetta Esveld. Deze auteur heb ik gelukkig gemaakt met een goede eindredactie.

Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Deel 6

Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Deel 6Een publicatie van Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) (2017). In dit boek zijn drie wetenschappelijke onderwerpen toegankelijk gemaakt voor leerlingen en leraren van de basisschool. Het WKRU wil de onderzoekende houding van kinderen bevorderen met activiteiten die onderzoekers van de universiteit en het (basis)onderwijs met elkaar verbinden. Onder begeleiding van onderzoekers zetten de leerlingen hun eigen onderzoek op. De daarbij gehanteerde didactiek is die van onderzoekend leren, gebaseerd op het zevenstappenmodel van Van Graft en Kemmers.

Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Deel 7

Een publicatie van Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) (2018). Ook dit boek beschrijft drie wetenschappelijke onderzoeken, aangevuld met op basis daarvan 'vertaalde' onderzoeksactiviteiten voor leerlingen van de basisschool.

Brochure Master management en innovatie

Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Deel 7Een wervende brochure voor een masteropleiding aan de HAN. De tekst voor deze brochure was niet wervend genoeg geschreven. Mijn opdracht was om dat wél te doen.

Koersnota: goed voor elkaar

Koersnota: goed voor elkaar Een beleidsnota van het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs. De bestuurder van deze scholengroep liep vast in de uiteenzetting van het vastgestelde beleid. Ik heb daar de rode draad weer in teruggebracht.

Mijn specialismen