06 120 850 34 | info@luutjeniemantsverdriet.nl Facebook Linkedin

De eerste klas was van juffrouw Maatjes

de eerste klas van juffrouw MaatjesAdri Luyendijk werd in 1940 als Adri van der Veen geboren aan de Hazenkampseweg 66. Haar ouders waren daar in 1936, na hun trouwen, komen wonen. Deze foto is van de eerste klas bij juffrouw Maatjes, 1946.

Juffrouw Maatjes heeft altijd voor de eerste klas gestaan. Zolang ik weet deed zij eerste klas. Dat wilde ze. Ze woonde in de Hertstraat. Ze was heel goed, wel pittig hoor en behoorlijk streng. Als we netjes moesten zitten, moest dat zo, met de handen op de rug. Ook als we zongen moesten we zo zitten. De banken stonden met twee naast elkaar, met een kastje erin. Juffrouw Maatjes was behoorlijk streng, hoor, toch wel. Maar ze leerde de kinderen wel allemaal goed lezen. Dat deed ze goed.

Ik ben dat daar, achterste rij derde van links. Mijn moeder had de strik heel mooi in mijn haar gedaan. En ze had gezegd: als nou de fotograaf komt moet je even aan de juffrouw vragen of de strik nog goed zit. Dus ik naar de juffrouw: wilt u mijn strik goed doen? Ja, zei ze, ik zal het zo doen. Ze was zo druk met alles. Maar nee hoor, dus ik dacht: dan doe ik het zelf wel. Ik heb zelf geprutst met als gevolg dat die strik helemaal raar stond, hier hoog en daar plat. Ik dacht: strik zit goed. Ik kwam thuis en toen zei mijn moeder: wat heeft de juf nou met die strik gedaan? Ik zei: dat heb ik zelf gedaan. Oh, en hij zat zo mooi! Dat vond mijn moeder niet zo leuk, want zij wilde mij netjes op de foto hebben. Kijk, allemaal strikken hadden we toen in die tijd. Ik had een hele strikkendoos.

Keesje van den Berg (rechts aan het gangpad, met riem schuin over de borst) herinner ik me nog, een klein opdondertje. Die woonde in de Nimrodstraat. En dit was Jannie de Roos (schuin rechts voor Adri), van fotograaf De Roos. Dan had je Jannie van Kesteren en Jannie Dingelhof, dat waren onze drie Jannies. De kinderen kwamen soms van heel ver, van de Bilderdijkstraat, Graafseweg, Wezenlaan, St. Annastraat, Wolfstraat, hij daar kwam helemaal van de Fransestraat. Van de Hatertseweg en de Vossenlaan moesten ze ook best ver lopen. Dat ging allemaal lopend. We mochten niet op de fiets, alleen wie heel ver woonde. De meesten hadden ook geen fiets. Overblijven mocht ook niet zomaar. Alleen als mijn moeder eens een keertje weg moest, dat is één of twee keer gebeurd, dan moesten we toestemming vragen of we mochten overblijven. Dat vonden we heel stoer. Er zaten er zelfs van de Dukenburg, toen dat nog gewoon Dukenburg was. Die kwamen natuurlijk wel met de fiets en die bleven over. Er kwamen er uit Heumen, ook met de fiets, die bleven ook over. Maar het was heel speciaal als je mocht overblijven. Dus 's middags allemaal naar huis, eten, en weer terug, allemaal lopen en dat was best een eind. Wij hadden geluk dat we dichtbij woonden.

Er waren zes klassen. In klas 1, 2 en 3 zat alles door elkaar. In de vierde klas werd een scheiding gemaakt tussen A en B. A ging naar de huishoudschool en ambachtschool en B naar mulo, hbs en gymnasium. Daar waren toelatingsexamens voor. Zo werd dat gesplitst, niet goed natuurlijk. Zij kregen ander onderwijs dan wij in de B-klas kregen. Dat was niet zo leuk dat ze dat deden, mensen in hokjes plaatsen. Wij hadden toen dubbele klassen, vanwege de babyboom na de oorlog. Die school is toen erg gegroeid. Dat was in '46 en daarna is die hele wijk gekomen. Mijn vriendin was Bea de Jong, die woonde schuin tegenover ons. Met Jannie de Roos speelde ik ook veel. Jonneke de Maar, die woonde op de Hatertseweg. Ja, en Marina was een lief meiske. Maar thuis spelen deed ik eigenlijk alleen maar bij Bea en Jannie. Die woonden ook allebei op de Hazenkampseweg. Na school speelde je eigenlijk niet zoveel met elkaar, zeker niet in de lagere klassen. Je kwam om half vier uit school en je moeder was altijd thuis, dan ging je tekenen of spelen. Als het lekker was ging je wel naar buiten. We speelden veel zelf. Ik hield wel van ballen, kaatsenballen deed je ook in je eentje. Het was altijd gezellig bij ons, veel mensen op bezoek altijd.

Wij waren een gezin met drie kinderen. Mijn broer Karel was tweeënhalf jaar ouder, mijn zusje is in 1945 geboren. Van haar herinner ik me de eerste jaren heel weinig. Ik weet alleen wat ik heb gehoord en wat naar aanleiding van foto's verteld is. Heel raar. Toen zij één was, ging ik naar de lagere school en had een heel ander leven. En toen ik op de middelbare school zat, ging zij pas naar de lagere school. Dat is een groot verschil, maar later haal je dat wel in. Met mijn broer had ik meer gemeen, die zat twee klassen hoger dan ik. De lagere klassen hadden een juffrouw en de hogere een meester. Alleen in de vierde had ik ook een juffrouw.

Op de foto de eerste klas van juffrouw Maatjes.


<< Terug naar het overzicht

Mijn specialismen