06 120 850 34 | info@luutjeniemantsverdriet.nl Facebook Linkedin

Voor de wind

WindmolenparkDe vier windmolens van het Windpark Nijmegen Betuwe draaien. En ik ben de trotse bezitter van één windaandeel!

Het nieuwe windpark langs de A15 is ontstaan uit een burgerinitiatief dat leidde tot de coöperatie WindpowerNijmegen. Duizend burgers die duurzame energie willen, kochten gezamenlijk achtduizend aandelen en brachten zo de 2 miljoen euro bijeen die nodig waren om dit unieke project te kunnen beginnen. Op 9 december, vier jaar na de eerste brainstorm, werd het park officieel geopend. De molens voorzien zevenduizend Nijmeegse huishoudens van stroom.

Het unieke van dit project zit hem onder andere in de initiatiefnemers met als een van de voortrekkers de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, in de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals met alle enthousiasme en expertise die zij meebrengen, in de wervingscampagne waarvoor zij dit jaar de Communicatieprijs Nijmegen wonnen, in de manier waarop zij omgingen met de bezwaren van de omwonenden en daaraan tegemoet kwamen… Ik neem daar mijn petje voor af.

De windmolens zijn eigendom van de leden van de coöperatie, de aandeelhouders, die dus over alles meebeslissen. Het valt mij altijd op hoeveel mensen afkomen op die ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten waar de we op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken of waar we samen de volgende fase vieren. Het terrein zelf heeft ook veel aantrekkingskracht op bezoekers, zoveel dat speciaal daarvoor een informatiecentrum is neergezet.

De molens draaien en de adrenaline blijft stromen. Er wordt alweer nagedacht over volgende duurzame energieprojecten. Waarvan ik ongetwijfeld opnieuw een trotse aandeelhouder ga worden.

Over het project is meer te lezen op de website windparknijmegenbetuwe.nl.


<< Terug naar het overzicht

Mijn specialismen